Pred vianočnými prázdninami 18.12.2014 sa v telocvični našej školy uskutočnila Vianočná akadémia. Program zahájil riaditeľ školy Mgr. Peter Borovský. Na akadémii vystúpili žiaci prvého, druhého stupňa aj SOŠ so svojim vianočným programom pod vedením triednych učiteľov i vychovávateľov ŠKD. Deti spievali pekné vianočné piesne, recitovali básne, hrali divadielko a tiež aj zatancovali veselé tančeky. Na konci programu rozsvietili prskavky. Po programe všetci spokojne s peknými zážitkami a radostnými tvárami odchádzali domov osláviť vianočné sviatky.

 

Fotky : https://plus.google.com/photos/116439822996477392695/albums/6098364011442476529?authkey=CMuOwIfTgcX_Bw

Vianočná akadémia