Tradičná spoločná Štedrá večera, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku sa konala v našej bohato a krásne vyzdobenej jedálni.

Pár fotiek je na  https://plus.google.com/photos/116439822996477392695/albums/6100509581083869809?authkey=CIad3Jr4gZb9PQ

Štedrovečerná večera