Odborné video s posunkovým titulkovým doprovodom.

Odborné posunky – http://www.youtube.com/playlist?list=PL2z5xPqtmt1nCWXXMnA4vgoeHowlGksCB

Posunky a titulky k odbornému videu určenému pre vyučovanie museli žiaci najprv za spolupráce s nepočujúcimi lektormi vymyslieť, nafilmovať, nastrihať a vložiť do videa (obrázky).

V budúcnosti plánujeme vytvoriť viacero takýchto videí určených pre výučbu na našej škole ale aj pre komunitu nepočujúcich na Slovensku.

Pozrite si práce našich študentov na SOŠ (odbor grafik digitálnych médií)