Pre učiteľov

Icon

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 376.89 KB 89 downloads

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 ...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2013-14 257.75 KB 221 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 421.29 KB 173 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2015/2016 396.44 KB 128 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2016/2017 628.94 KB 125 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2017/2018 566.89 KB 199 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 57.69 KB 140 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Individuálny výchovno-vzdelávací plán 17.12 KB 186 downloads

Individuálny výchovno-vzdelávací plán - vzor ...
Icon

Kolektívna zmluva 2012 236.92 KB 6 downloads

...
Icon

Kolektívna zmluva 2019 a 2020 - SSPŠI PO 634.98 KB 88 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2019, 2020 uzatvorená dňa 31. januára 2019 medzi...