Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2019/2020

  • Verzia
  • Stiahnuť 49
  • Veľkosť súboru 55.44 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 18. novembra 2020
  • Posledná aktualizácia 26. novembra 2020
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2019/2020