• Verzia
  • Stiahnuť 699
  • Veľkosť súboru 57.69 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 23. októbra 2019
  • Posledná aktualizácia 24. októbra 2019
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019