• Verzia
  • Stiahnuť 108
  • Veľkosť súboru 634.98 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 27. februára 2019
  • Posledná aktualizácia 27. februára 2019

Kolektívna zmluva 2019 a 2020 - SSPŠI PO

Kolektívna zmluva na rok 2019, 2020 uzatvorená dňa 31. januára 2019 medzi zmluvnými stranami Spojená škola Pavla Sabadoša int. Prešov a Základnou organizáciou OZPŠaV pri Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej Prešov.

Kolektívna zmluva 2019 a 2020 – SSPŠI PO