Fašiangy sú časom karnevalov, plesov, tancovačiek a zábavy. Už každoročne v tomto čase organizujeme pre žiakov školského internátu (oddelenie chlapcov a dievčat) fašiangový karneval. Žiaci si doniesli masky a kostýmy z domu alebo si ich požičali u nás v škole. Skvelú zábavu dopĺňali rôzne súťaže. Napríklad v skrutkovaní a odskrutkovaní dlhých skrutiek, piškvorky, hra „Doprava–doľava a hore-dole“. Medzi súťažami si žiaci zatancovali disco tance.

Na záver programu prebehlo vyhodnotenie – kedy boli všetci pochválení za svoje masky a zapojenie sa do súťaží a nasledovalo malé občerstvenie. Žiaci si pochutili na slanom pečive, syrových guľkách a limonáde.

Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným deťom za vytvorenie výbornej atmosféry, za ich súťaživosť, spontánnosť a hravosť.

Tešíme sa aj na budúci rok.

Foto:

Karneval v ŠI ´24 / Google Photos
Karneval v školskom internáte 2024