Žiaci 5.A triedy na hodine geografie prezentovali projekty na tému “Sopky – ohnivé miesta na Zemi”, pri tvorbe ktorých využili svoje poznatky, kreativitu a znalosti nadobudnuté počas hodín výtvarnej výchovy, informatiky, slovenského jazyka a geografie.

Projekt : “Sopky – ohnivé miesta na Zemi“