Žiačka našej školy Kornélia Varadiová, ŠZŠ D7 (SP) sa zapojila do výtvarnej súťaže – „Trinásta komnata“- môj sen, ktorú vyhlásila Spojená škola internátna, Masarykova ul. v Prešove. Vo svojej kategórii sa umiestnila na peknom 3. mieste. Konkurencia bola veľká, do súťaže sa zapojilo 22 škôl so 147 výtvarnými prácami. Víťazi jednotlivých kategórii boli ohodnotení odbornou porotou z Krajskej galérie v Prešove.

Blahoželáme.

Mgr. Iveta Žuffová, tr. učiteľka

 

Výtvarná súťaž – „Trinásta komnata – môj sen“