Vo štvrtok 13.10.2022 sa žiaci 3.A, 3.B, 5.A a 6.A spolu s vychovávateľmi a učiteľmi stretli v telocvični na hodine telesnej výchovy s ukážkami nových cvičení.

Osobný tréner Mgr. Kristián Dobranský z fitness centra Realfit prišiel nám a hlavne žiakom sprostredkovať nový pohybový zážitok. Predviedol zaujímavé cvičenia a pohybové hry, ktoré je možné využívať na hodinách telesnej výchovy a aj počas telovýchovnej činnosti v školskom klube a v internáte.

Pri cvičeniach boli využívané jednoduché pomôcky ako je lano, koordinačný rebrík, kužele, expandery a lopty.

Takéto cvičenia podporia správne pohybové návyky a sú kompenzáciou dlhodobého sedenia v škole aj doma.

Rodičia, ak máte záujem podporiť zdravý fyzický vývoj svojich detí, informácie o základnej fyzickej príprave a základoch posilňovania s vlastným telom nájdete na www.realfit.sk/cvicenie-pre-deti/

Fotky z cvičenia:

Cvičenie pre deti (1.skupina) – osobný tréner Kristián Dobranský (Realfit Prešov) / Google Photos

Cvičenie pre deti (2.skupina) – osobný tréner Kristián Dobranský (Realfit Prešov) / Google Photos

Realfit – cvičenie s trénerom