Aj v tomto školskom roku zavítali do našej MŠ nové deti a spolu s pani učiteľkami a ostatnými deťmi si vytvorili priateľské vzťahy, založené na prijatí, porozumení a napĺňaní ich potrieb. Jednou z dôležitých potrieb je potreba hrať a realizovať sa.

V triede detí MŠ – C sme sa aj v tomto školskom roku aktívne zapojili do projektu: „Zeleninkové Šialenstvo“. Ide o celoročný edukačný program zameraný na prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí. Raz týždenne majú možnosť zážitkovou formou spoznať, spoločne pripraviť a ochutnať jeden zo 44 druhov zeleniny a postupne si vytvárať zdravé stravovacie návyky a pozitívny vzťah k zelenine na celý život.

Spoznali sme už mrkvu, paradajku, papriku aj zelér a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Fotky:

Zeleninkové šialenstvo v MŠ (2022) / Google Photos

Zeleninkové šialenstvo