Dňa 29.04.2022 sa v ŠKD uskutočnila akcia s názvom: Recyklované umenie. Do tejto tvorivej činnosti

sa zapojili deti zo školského klubu. Umelecké dielka vytvárali prakticky zo všetkého. Veď obyčajnému

 odpadovému  materiálu, ktorý  končí v koši alebo  na  skládke, stačí  len dať  nejaký estetický rozmer

 a dielo je hotové. Pracovalo  sa  jednotlivo  alebo v skupinách. Pri práci bolo možné u detí pozorovať

 veľkú  snahu, vzájomnú   spoluprácu,  nadšenie   a   radosť  z umeleckých  výtvorov. Dôraz  sa  kládol

aj  na  estetiku, farebné  zladenie a cit  pre  krásu. Za  svoju  snahu  dostali  deti  pochvalu  a  odmenu

vo  forme  pomôcok  pre  ŠKD.  Najkrajšie   zrealizované   výtvory  sme  vystavili  vo  vestibule  školy.

 

Zodpovední:  Mgr. Baranová, Bučková

Plagát:

Foto galéria:

Recyklované umenie / Google Photos

Recyklované umenie