Každoročne je marec venovaný knihám. Známa a zaujímavá postava spojená s knihou je Martin Hrebenda Hačavský. Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy, a tým aj osvety a vzdelanosti, sa narodil aj zomrel v marci. Natoľko miloval knihy, že dokázal ľudí nadchnúť pre čítanie, a to aj napriek tomu, že sám bol slepý.  V súčasnej dobe však majú knihy konkurenciu v podobe pútavých médií, a tak je záujem o klasické čítanie o čosi menší.

V mesiaci marec vychovávatelia pripravili pre deti zaujímavý program, v ktorom prepojili klasické čítanie s modernými technológiami.

Prípravkári navštívili školskú knižnicu, kde sa oboznámili s tým, čo sa dá nájsť v knižnici, podľa čoho sú knihy rozdelené a ako sa máme v knižnici správať. Porozprávali si o tajomstvách knihy, kto knihy píše a kto do nich kreslí. Nakoniec si spoločne prečítali rozprávku a vyrobili krásne záložky do knihy.

Prváci si počas návštevy školskej knižnice  pozreli prezentáciu o vzniku knihy, kto všetko sa na vzniku knihy podieľa a aká je ich úloha. Kto je spisovateľ, umelecký riaditeľ, grafik, fotograf, redaktor, ilustrátor, korektor a vedúci výroby. V priebehu celého mesiaca si čítali príbehy z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Vyrobili si vlastné záložky, zalaminovali ich, vypracovali pracovné listy spojené s porozumením textu a vyhotovili aj vlastnú kreslenú knihu.

Deti druhých ročníkov navštívili knižnicu Slniečko, kde sa zoznámili s chodom reálnej knižnice, získali aj čitateľské preukazy a boli tak pasovaní za čitateľov. V rámci popoludňajšej činnosti v školskom klube navštívili školskú knižnicu, kde sa spolu s vychovávateľmi venovali čítaniu obľúbených detských kníh a zároveň sa zapojili do súťaže Kláry Jarunkovej s názvom O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku.

Tretiaci navštívili školskú knižnicu, kde sa prostredníctvom prezentácie, obohatenej krátkymi videami s názornými príkladmi, oboznámili s históriou vývoja písma, rôznymi typmi písma a s objavom kníhtlače. Deti so záujmom kládli množstvo otázok a pomocou jednoduchých kvízových otázok, ktoré boli taktiež súčasťou prezentácie, si osvojili poznatky súvisiace s témou.

Veríme, že návšteva školskej knižnice i knižnice Slniečko bola pre všetkých obohatením. Sme presvedčení o tom, že žiaci si našli cestu k čítaniu a zistili, ako povedal Ernest Hemingway: „Neexistuje vernejší priateľ ako kniha.“

Fotogaléria:

Sadni si ku mne na lávku, poviem ti krátku rozprávku… ŠKD 2022 / Google Photos

 

Sadni si ku mne na lávku, poviem ti krátku rozprávku…