Vďaka postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení, sme mali možnosť na našej škole znovu privítať klauna Andyho  s vystúpením „Klaunská olympiáda“.

Klaun Andy prišiel na našu školu z Trenčianskej nadácie. Vystúpenie sa uskutočnilo dňa 4.4.2022 o 14.00 hod v telocvični našej školy.  Bolo tam veľa netrpezlivých detských úsmevov, ktoré očakávali klauna Andyho.  Ten deti zabával a pozýval si ich k  sebe na pódium, kde sa deti cítili ako kráľ a kráľovná. Pripravil si aj malé potešenie. Boli to sladkosti, ktorým deti nevedia odolať.

Po vystúpení sa všetci spolu so svojimi vychovávateľmi vrátili naspäť do svojich tried. Úsmev na ich tvárach svedčil o tom, že to bolo fantastické vystúpenie a zanechalo v nich výbornú náladu.

Pripájame zopár fotografií.

Dr.Klaun – Klaunovská olympiáda (klaun Adyno) / Google Photos

Klaunská olympiáda