Hurááá, vyšlo to !!! Nadácia KIA v grantovom programe

Inšpirácia pohybom 2022 podporila náš projekt “ Keď šport láme bariéry“ v celkovej sume 4 000 € na zlepšenie podmienok pre športové aktivity, ktoré smerujú k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s zdravotným znevýhodnením do života v spoločnosti.

Vďaka patrí OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí

…..klikni na plagát a dozvieš sa viac.

https://www.facebook.com/nadaciakia

pspd22

Hurááá, vyšlo to !!! Nadácia KIA v grantovom programe
Tagy: