Naši štvrtáci sa dňa 23. marca 2022 zúčastnili pilotného medzinárodného testovania TIMSS vedomostí z Matematiky a Prírodovedy.

Testovanie malo hladký priebeh a všetci veríme, že v medzinárodnom hodnotení naši žiaci zdarne obstoja.

Testovanie TIMSS