Vďaka postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení môžeme pri príležitosti „Mesiaca knihy“ privítať v našej školskej knižnici malé skupinky žiakov a predstaviť im knihy, určené priamo pre nich. Veríme, že návšteva školskej knižnice a s tým spojený program v nich vybuduje pozitívny vzťah k čítaniu kníh.

Marec – mesiac knihy v školskej knižnici