Dňa 09. 05. 2021 sme si s úctou a láskou pripomenuli Deň matiek. V ŠKD našej školy sme v priebehu
celého týždňa pre naše drahé mamičky usilovne pripravovali darčeky. Deti pracovali pod vedením
svojich vychovávateľov. Do jednotlivých činností sa zapojili všetky oddelenia nášho ŠKD.
Všetci s radosťou a nadšením strihali, lepili, kreslili, piekli a učili sa básničky. Výsledkom ich činnosti
boli nádherné výrobky, ktoré venovali svojim mamičkám.
Hlavným výchovným cieľom tejto činnosti bolo viesť deti k tomu, aby dokázali prejaviť úctu k človeku,
ktorý im dal život, ktorý sa každý deň s láskou a nesmiernou obetavosťou o nich stará.
Ich výrobky si môžete pozrieť na webovej stránke našej školy.

Zodpovední koordinátori akcie Mgr. Danka Uličná a Jana Bučková

Fotky tu: https://photos.app.goo.gl/fcWvQekwyAErxNcB9

Ku Dňu matiek
Tagy: