Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Apríl ako mesiac lesov si pripomíname každoročne už od roku 1952. Pozitívne vplýva na zdravie človeka, ale aj planéty. Preto aj naša škola zorganizovala výtvarnú súťaž pod názvom ,,Les očami detí“. V školskom klube pod vedením p. vychovávateliek si žiaci v triedach mohli nakresliť či namaľovať rôznymi technikami les ako ho vidia oni. Do kreatívnej činnosti sa zapojilo 11 výchovných skupín a výsledných bolo 42 krásnych výtvarných diel. Z týchto sme vybrali 17 prác, ktoré zdobia nástenku vo vestibule našej školy. Najzaujímavejšie práce získali ceny.

Ocenené práce:            1.miesto: Matúš Sabol  4.B.

                                     2. miesto: Kristína Marcinová  prípr.C

                                     3. miesto: Viktória Ščecinová 3.A

                                     Ceny za nápad: Oliver Magdoško 3.B

                                                              Alžbeta Veselá SP

                                                             Sofia Anna Iliášová 3.B

Ocenení žiaci získali diplom, farbičky a sladké prekvapenie. Každej triede boli odovzdané sladké balíčky za účasť na súťaži.

Mgr.Denisa Baranová -vychovávateľka

Karin Vaňová- vychovávateľka

Fotky: https://photos.app.goo.gl/2RLrrawX2H1NMZup6

Výtvarná súťaž – ,,Les očami detí“