Vianočné sviatky klopú na dvere a to je čas,
kedy aj my, zamestnanci
Spojenej školy Pavla Sabadoša internátna v Prešove
Vám chceme zaželať ich príjemné,
láskou a porozumením naplnené prežitie.
V Novom roku 2021 veľa zdravia,
šťastia, splnenie všetkých túžob a očakávaní .
Ďakujeme za spoluprácu

Kolektív Spojenej školy Pavla Sabadoša
a
Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Prešov.


 

Vianočné poďakovanie