Od stredy 9.12.2020 sa končí výchovno-vzdelávacia činnosť na našej škole vo všetkých organizačných zložkách z dôvodu šírenia nákazy COVID-19.
Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa dištančného rozvrhu do 22.12.2020

Od 23.12.2020 do 10.1.2021 sú Vianočné prázdniny. Vyučovanie začne 11.1.2021

Naďalej sledujte oznamy na školskej EduPage stránke.

Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy
DÔLEŽITÝ OZNAM