Od stredy 18.11.2020 sa obnovuje školské vyučovanie v strednej odbornej škole a odbornom učilišti.
Zároveň bude obnovená prevádzka internátu.

Žiadame všetkých rodičov a zamestnancov školy, aby pri nástupe mali podané elektronické Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak nemôžete podať vyhlásenie elektronickou formou použite vytlačené vyhlásenie (v prílohe oznamu).

Prílohy:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania

Oznam