Vážení rodičia,
nakoľko v týchto dňoch dochádza k rôznym zmenám a úpravám opatrení zo strany vlády a ministerstiev, sme aj my nútení upravovať oznamy a opatrenia, ktoré sme zverejnili pred niekoľkými dňami.

Pre ochranu zdravia Vašich detí a našich zamestnancov, Vás riaditeľ školy žiada, aby ste sa vy aj Vaše dieťa staršie ako 10 rokov zúčastnili 2. kola plošného testovania.
Ak ste sa nezúčastnili 1. kola plošného testovania môžete ísť na 2.kolo testovania – Úrad vlády dnes ozrejmil, že vzhľadom na aktuálny počet infikovaných, účasť na druhom kole plošného testovania spadá pod výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“.
Ak vo vašom meste/obci nebude 2. kolo testovania, na cestu do školy v okrese Prešov (červený okres, kde bude druhé testovanie) je potrebný negatívny výsledok testu, preto navštívte najbližšie odberné miesto v dňoch 7. a 8.11. 2020. alebo v budúcom týždni navštívte mobilné odberné miesto v okresnom meste, kde budú robené antigénové testy.
Vaše dieťa sa pri nástupe do školy preukáže Certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu.

Všetci žiaci predkladajú podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (v prílohe). Zároveň Vám chceme umožniť podať Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez EduPage a pri príchode do školy sa ním preukážete vo svojej aplikácii EduPage v mobile.
Návod nájdete TU: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38%2Fu178%2Fu1132

Zároveň žiadame zákonného zástupcu pri vstupe do areálu školy, aby sa preukázal Certifikátom o negatívnom výsledku testu poverenému zamestnancovi školy.

Všetci žiaci 2.stupňa (okrem internátnych), ktorí sa bežne stravujú v našej Školskej jedálni sú automaticky na stravu prihlásení. Ak nenastúpia napr. so zdravotných dôvodov 10.11.2020 (v utorok) do školy, zákonní zástupcovia sú povinní ich sami odhlásiť zo stravy.

riaditeľ školy

INFORMÁCIE PRE RODIČOV 2.