OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí sa opäť podarilo uspieť v 7.edícií programu nadačného fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ s projektom „KEĎ ĽAD LÁME KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY“2. miestom sme získali 600 eur pre žiakov so sluchovým a rečovým postihnutím na Spojenej škole P. Sabadoša int. v Prešove  na korčuľovanie.

pspd20

II.miesto v projekte Nadačného fondu Tesco – 7. edícia „Vy rozhodujete, my pomáhame“