Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojím SMS hlasom vo verejnom hlasovaní. Aj s vašou podporou sme sa umiestnili na 5.mieste v top10 podporených projektov. Týmto sme získali grant v sume 8 000.- eur na vytvorenie hravého náučného chodníka pre detí so sluchovým a rečovým postihnutím na Spojenej škole P. Sabadoša v Prešove.

Realizácia projektu- marec až október 2020.

ĎAKUJEME

https://www.mamnatogrant.sk/projekty/detail/25/hravy-naucny-chodnik

Získali sme grant Nadácie Slovenskej sporiteľne (#mamnato)