V dňoch 13. – 15. novembra 2019 sme organizovali na našej škole celoštátne športové hry  pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Na športových hrách štartovali a súťažili žiaci a športovci z LevočeBrezolúpJamníka,  a samozrejme aj naša výprava. Za našu školu súťažili: Jakub Iliáš, Dominik Tomáš, Damián Papcún, Viktor Kras, Daniel Barilík a Vlasta Bíla . Po príchode sa jednotlivé školy ubytovali u nás na internáte. Nasledoval obed a po obede  porada jednotlivých družstiev a príprava na prvú športovú disciplínu – futbal. Presunuli sme sa do telocvične kde začali samotné zápasy.  Naše družstvo hralo obetavo. Strelilo najviac gólov –  49. Umiestnilo sa na 1. mieste vo futbale. Každý z našich získal zlatú medailu a diplom.

XV.CŠH 1.deň Otvorenie a futbal / Google Photos

Vo štvrtok sme sa po raňajkách presunuli do telocvične ZŠ sv. Mikuláša, kde nasledovala atletika.  Disciplínami boli skok z miesta, hod 2kg loptou, ľah sed a člnkový beh. V atletike sme získali dve strieborné medaily ale celkovo sa naše družstvo umiestnilo na 1. mieste.

XV. CŠH 2.deň atletika / Google Photos

Potom nasledoval obed a oddych. Poobede sa v telocvični ZŠ sv. Mikuláša začal turnaj vo florbale. Tam sa našim opäť veľmi darilo a podarilo sa nám opäť zvíťaziť a umiestnili sme sa celkovo na 1. mieste.

XV.CŠH 2.deň Florbal / Google Photos

V piatok po raňajkách nasledovalo záverečné vyhodnotenie súťaže a ocenenie účastníkov. Všetci naši športovci získali ocenenie a odmeny za výbornú reprezentáciu školy. Srdečne im gratulujeme. Po vyhodnotení nasledoval presun do aquaparku Delňa a po okúpaní sme sa rozlúčili so všetkými účastníkmi CŠH pre NKS.

XV.CŠH 3.deň Vyhodnotenie / Google Photos

15. Celoslovenské športové hry pre žiakov NKS – Prešov Spojená škola Pavla Sabadoša