Dňa 25.11. 2019 sme spoločne s deťmi materskej školy a žiakmi prípravných ročníkov, navštívili v centre pre umenie Viola nádherné divadelné predstavenie-Špinuška. Hlavná hrdinka príbehu, večne ufúľaná, umazaná ŠPINUŠKA. Nás veľmi pobavila svojou bezstarostnosťou a plným priehrštím skvelých a bláznivých nápadov. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie v našej materskej škole.

Akciu pripravila Bc. Martina Samseliová.

Divadlo Špinuška / Google Photos

Návšteva predstavenia Špinuška v divadielku Viola