Aj tento rok naši žiaci prišli na stretnutie so spisovateľom.Tento rok to bol spisovateľ a jeden z priekopníkov sci – fi a vedeckofantastickej literatúry na Slovensku, pán Jozef Žarnay. Zvedavým žiakom – čitateľom ochotne porozprával o svojich poviedkach, v ktorých často vystupujú deti a trpezlivo odpovedal na všetky zvedavé otázky.

Foto: https://photos.app.goo.gl/c6vNx2tr5HfBY1tH8

Beseda so spisovateľom Jozefom Žarnayom