Keďže jar už prišla (20. marca) , ani naši žiaci nelenili a pustili sa do jarného upratovania. Dňa 28.3. 2019 sa všetci žiaci ŠKD a internátu o 14:00 hod stretli pred školou, vytvorili jeden veľký pracovný tím a zapojili sa do brigády. Jej cieľom bolo vyčistiť okolie školy od odpadkov, suchých konárov a suchej trávy. Žiaci vyhrabávali, zametali a zbierali odpadky. Všetci mali určite dobrý pocit z vykonanej práce.

fotky:

https://photos.app.goo.gl/QBvmrXX5R428h39Q9

Jarné upratovanie školského dvora