Legománia

Dňa 25.1.2017 sa uskutočnila v ŠKD  našej školy akcia s názvom  LEGOMÁNIA. Akcie sa zúčastnili žiaci ŠKD od prípravných až po štvrté ročníky. Žiaci pracovali na svojich výtvoroch vo svojich triedach so stavebnicou Lego, alebo s kockami. Pracovali jednotlivo alebo v skupinách, každý podľa svojich možností a zručností. Vytvorili množstvo krásnych diel napr. lietadlá, roboty, domčeky, letiská, mestá, zoo a iné.  Z ich práce bolo vidieť veľké nadšenie, zanietenie a radosť.

Ich výtvory sme zdokumentovali a fotky z tvorby budú vystavené na tabuli pred vstupom do budovy našej školy. Víťazi sa stali všetci. Ich odmenou bola nielen  radosť z vytvárania niečoho nového, ale aj malá sladkosť. Spoločne sa tešíme na ďalšiu akciu!

Reváková Martina  a Mgr. Uličná Danka

foto: https://goo.gl/photos/QaLSk48PAnnEiU267

Legománia