Dňa 20.01.2017  o 09:00 hod sa v herni ŠKD uskutočnila akcia s názvom „Správame sa slušne deti“ v rámci reťazca akcií výchovného poradenstva na celej škole pod vedením PaedDr. Zuzany Kollárovej. Ambíciou akcie bolo ponúknuť a priblížiť deťom MŠ pozitívne vhodné modely správania pri každodenných situáciách. Voľba vyjadrovacieho prostriedku padla jednoznačne na dramatizáciu, nakoľko je najbližšie ku deťom predškolského veku. Poďakovanie patrí všetkým deťom a tvorivým pani učiteľkám v MŠ, ktoré stvárnili hlavné postavy v príbehoch.

Foto:

https://goo.gl/photos/4BNYJRNGqkFYPmiq7

Výchovné poradenstvo v MŠ