Privítanie sa konalo, 29.9.2016, v telocvični našej školy. Po úvodnom stretnutí a predstavení všetkých zúčastnených, sme pristúpili k samotnému slávnostnému pasovaniu detí, za právoplatných žiakov Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej. Každý malý žiačik dostal pri pasovaní emblém školáka a lízatko. Všetky triedy v školskom klube detí sa postupne zoznámili so svojimi novými spolužiakmi v nápaditých kostýmoch, ktoré si spoločne vymysleli so svojimi vychovávateľmi.

V závere akcie sa všetky deti odfotografovali so svojimi vychovávateľmi.

Akciu organizovali: Nina Klimeková a Martina Samseliová.

Foto: https://goo.gl/photos/kM4ZZhvL2T8is45L7

Imatrikulácia pripravkárov v ŠKD (29. 9. 2016)