Počas slnečného popoludnia, dňa 28.9.2016 sme zorganizovali spoločnú opekačku na školskom dvore v rámci ŠKD. Žiaci si z domu priniesli špekačky, klobásy, vychovávatelia zabezpečili paličky na opekanie, gril, drevo, uhlie a tak sme mohli spoločne tráviť príjemné popoludnie pri ohníku a opekanom mäsku. Počasie nám prialo a vôbec sa nám nechcelo ukončiť veselú aktivitu.

Akciu pripravili Marcel Wielek a Lukáš Cerva.

Ďakujeme všetkým vychovávateľom za koordináciu a príjemný priebeh akcie.

Foto: https://plus.google.com/photos/106799511152265802625/album/6335444951528786241?authkey=CLjR5tePmdyT4AE

Opekačka v ŠKD