Piatok 8.04.2016 sa niesol v znamení literárno – dramatickej tvorby. Dopoludňajší priestor sme využili na pripomenutie si významu kníh, práce s nimi, ale aj na dotyk s poéziou, prózou či stretnutiami so spisovateľmi.

Celé to začalo ráno o 8:00hod, keď nám deň otvorilo divadlo DRAK s hudobným recitálom Na skle maľovanom. Takto povzbudení sme putovali na vopred dohodnuté stanovištia. Boli štyri.

Prvé stanovište sa realizovalo v knižnici Slniečko, kde prebiehala pre mladších žiakov prezentácia o knihách s výkladom. Na druhom stanovišti sme sa stretli so začínajúcou spisovateľkou Markou Staviarskou, ktorá nám prišla predstaviť svoje knihy – Marínku Somarinku a Eliškiných kamarátov. Tretie stanovište sa nieslo v znamení „Máme radi knihy“ – už štvrtý ročník pravidelných stretnutí s rodičmi detí a tento raz výnimočný tým, že medzi nás prišli rovesníci zo ZŠ Čsl. Armády 8.-9.tr., ktorí píšu poéziu a prózu…, ďalším spestrením bolo „alternatívne divadlo“ pre II. st. našej školy …Na štvrtom stanovišti prebiehali prednášky o slušnom a neslušnom správaní sa nás všetkých…

Bolo to naozaj veľmi vydarené dopoludnie a veríme, že dokážeme vždy nájsť priestor pre podobné akcie.

 

Video

Máme radi knihy.