Dnes sme školskom dvore zorganizovali pre našich žiakov akciu „Deň s dobrovoľným hasičom a civilnou ochranou“, kde naši žiaci museli absolvovať rôzne zaujímavé úlohy. Okrem kreslenia a maľovania museli absolvovať časovú súťaž na preliezačke, kde bolo ich úlohou utekať s vedrom „plnej vody“ a sním sa šmýkať po šmýkačke a ďalej preskakovať pomedzi preliezačku.  Tiež si mohli vyskúšať ako to je ťahať vedro na lane smerom hore. Na stanovišti civilnej ochrany si žiaci prezreli rôzne druhy ochranných másk a taktiež mali možnosť si ich aj vyskúšať ako fungujú. Na treťom stanovišti si mali možnosť vypočuť slová hasiča z Dobrovoľného hasičského zboru Okružnej a vyskúšať mieriť a triafať prúdom vody na vopred stanovený cieľ pomocou hasičskej pištole.

Veríme, že sa táto dnešná akcia páčila našim žiakom a touto cestou sa chcem poďakovať všetkým kolegom za organizáciu.
Deň s dobrovoľným hasičom a civilnou ochranou