Dňa 29 júna sa v areály školy uskutočnila spoločná opekačka, ktorou sme slávnostne ukončili školský rok a rozlúčili sa so školským klubom. Zúčastnili sa jej všetky triedy školského klubu. Žiaci mali možnosť grilovania, alebo opekania špekáčok, klobás, zemiakov a cibule. Počasie nám prialo, takže sme sa rozlúčili v dobrej nálade a tak ako sa patrí.

Akciu organizovali Lukáš Cerva a Marcel Wielek.

Fotky: https://plus.google.com/106799511152265802625/posts/735EyMtJvUt

Opekačka na školskom dvore – ŠKD