Deň hier pri príležitosti MDD je už tradíciou na Spojenej škole Pavla Sabadoša int. začali sme úvodnou zvučkou „Na svete je detí ako smetí…“. Dvaja finalisti zaspievali svoje pesničky. Diplomy a vecné darčeky dostali ocenení žiaci zo ŠKD za správanie, za reprezentáciu školy v športe a iné.

Deti absolvovali množstvo hier, dostali sladké balíčky.

Akcia sa vydarila.

Fotky:

 

MDD