Spojenie hudby, rytmu, pohybu a spevu veľmi pomáha stimulovať vývin reči a odstraňovať jej poruchy. Aj z týchto dôvodov zaraďujeme každoročne do aktivít v ŠKD spevácku súťaž.

Tohtoročná „Superstar“ sa uskutočnila 23. apríla a oslavovala už svoj 5. ročník. Akcia bola realizovaná v herni ŠKD, zúčastnili sa jej deti, vychovávatelia i zástupcovia vedenia školy. K dobrému priebehu súťaže prispela dobrá príprava súťažiacich a určite aj nová zvuková aparatúra.

Súťažili tieto deti: Lucia Valenčíková (3.A), Lucka a Šimon Krompaščíkovci (prípr.C), Hynek Hruška (2.A), Alica Kačmaríková (2.A), Andrej Čepela (2.A), Martin Horváth (2.B), Juraj Jano (4.B) a Samko Novotný (4.B). Spievali ľudové, detské i populárne piesne, na klavíri ich sprevádzal Mgr. Lukáš Bučko.  Spevácke výkony boli pomerne vyrovnané, preto sa porota rozhodla, že udelí všetkým 1. miesto. Speváci boli odmenení vecnými cenami a sladkosťami.

Celá akcia bola veľmi dynamická, zaujala ostatné deti – divákov, ktorí povzbudzovali, tlieskali a spievali spolu so súťažiacimi a vytvorili veľmi príjemnú veselú atmosféru. Veríme, že tradícia tejto súťaže bude pokračovať a stretneme sa na Superstar aj v  jej ďalšom ročníku.

Za realizačný tím Ľudmila Felixová.

Superstar v ŠKD