Dňa 22.4.2015 (streda) sa uskutočnil v novej herni našej školy 3. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Recitácie sa zúčastnili víťazi triednych kôl 2. stupňa žiakov s NKS, dokopy 22 detí. Spolužiaci, ktorí nerecitovali, tvorili publikum. Odbornú porotu tvorili učitelia SJL a 2 žiačky 9. ročníka, ktoré boli ocenené v predošlom ročníku súťaže.
Súťažiaci boli odmenení zaujímavými cenami, vrátane troch 3. miest, dvoch 2. miest a jedného 1. miesta. Boli udelené aj mimoriadne ceny – ceny poroty pre tých, čo prekonali tie najväčšie prekážky. Všetci súťažiaci mali veľkú radosť zo svojich výkonov. Predsa predstúpili pred publikum s výborne zvládnutými textami!
Vypracovala: 9. A

www.youtube.com/embed/TRAhFfUkTk4

Hviezdoslavov Kubín