Vážení rodičia,
s účinnosťou od 01. 05. 2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR má každé dieťanavštevujúce posledný ročník MŠ a každé dieťa navštevujúce ZŠ nárok na dotáciu na stravu.
V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZÁUJEM OD 01.05.2023 O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA STRAVU NA VAŠE DIEŤA, JE NEVYHNUTNÉ POŽIADAŤ O DOTÁCIU NA NIŽŠIE UVEDENOM TLAČIVE – ŽIADOSŤ, KTORÚ ŽIADAME DORUČIŤ OSOBNE NA SEKRETARIÁT ŠKOLY DO 20.04.2023. Ak v danom termíne návratku na sekretariát školy nedoručíte, dieťa nebude mať nárok na poskytnutie dotácie na stravu. /stravovanie v plnej výške/

vedenie školy
Prílohy: Žiadosť návratka , Informácia

Dotácia na stravu od 1.mája 2023