V piatok 4. novembra sa žiaci strednej školy odboru Grafik digitálnych médií spolu s vybranými žiakmi triedy 9.A a 8.B zúčastnili prezentácie nových informačných technológií a trendov IT SHOW 2022. Po vyplnení anketových lístkov boli zaradení do súťaže.


Naši žiaci na IT SHOW 2022 Košice