Vianočné sviatky klopú na dvere a to je čas,

kedy aj my, zamestnanci

Spojenej školy Pavla Sabadoša internátna v Prešove

Vám chceme zaželať ich príjemné,

láskou a porozumením naplnené prežitie.

V Novom roku 2020 veľa zdravia,

šťastia, splnenie všetkých túžob a očakávaní .

Ďakujeme za spoluprácu

 

Kolektív Spojenej školy Pavla Sabadoša

a

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Prešov.

Vianočné poďakovanie