V dňoch 23. – 25. mája 2018 sme sa zúčastnili celoštátnych športových hier pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamíku – Mojšovej lúčke. Na športových hrách štartovali a súťažili žiaci a športovci z Bratislavy, Lučenca, Brezolúp, Jamníka a samozrejme aj naša výprava. Za našu školu súťažili: S. Káčer, M. Fedor, S. Stašík, V. Krivdová, D. Papcún, T. Polák.
Po príchode sme sa ubytovali. Nasledovalo vyžrebovanie zápasov vo futbale. Po vyžrebovaní nasledoval presun na futbalové ihrisko. Tam začali samotné zápasy. Naše družstvo hralo obetavo. Strelilo 12 gólov. Umiestnilo sa na 2. mieste vo futbale. Každý z našich získal striebornú medailu a diplom. Toľko program na stredu. Vo štvrtok nasledoval presun autobusom do Mojšovej Lúčky. Tam sa na štadióne súťažilo v atletike. Disciplínami boli beh na 60 metrov, beh na 200/400 metrov, hod kriketovou loptičkou a skok z miesta. V atletike sme získali 4 zlaté medaily / 3- T. Polák, beh, beh, skok. 1 –D. Papcún– hod./, jednu striebornú / S. Stašík, hod/ a jednu bronzovú / T. Polák,hod./
Potom nasledoval obed a oddych. Poobede v telocvični školy začal turnaj vo vybíjanej. Tam sa našim trošku nedarilo a smolne prehrali duel s Brezolupami 4:3 aj keď po polčase viedli 3:1. Toto zaváhanie nás stálo stratu bodov a tak sme prišli o medailové umiestnenie.
V piatok po raňajkách nasledovalo záverečné vyhodnotenie súťaže a ocenenie účastníkov. Všetci naši športovci prišli s medailou a diplomom. Srdečne im gratulujeme. Potom nasledoval odchod školským autobusom domov.
Po Jamníku sme prebrali štafetu a budúci 15. ročník ŠH NKS sa uskutoční u nás v Prešove.
Za pedagogický dozor sa akcie zúčastnili L. Cerva a D. Švonava.

V Prešove 29. mája 2018
Dušan Švoňava

 

Fotky: https://photos.app.goo.gl/yTpuIGtz4IQXfQ6M2

14. Celoslovenské športové hry pre žiakov NKS – Jamník-Mojšová Lúčka