O tom , že spolupráca spája, pomáha a rozvíja komunikáciu niet pochýb.

O príjemne prežitom dopoludní na MŠ dnes rozprávali veľkí aj malí. Materskú školu navštívili žiaci zo špeciálnej školy v Pardubiciach. S pedagógmi si prezreli priestory MŠ a navštívili triedy detí s NKS. Spoločne pozorovali našich najmenších pri hrách a aktivitách.

Žiaci špeciálnej školy si pre deti pripravili vlastnú aktivitu. Z vypestovaných tekvičiek a prírodnín spoločne zhotovovali zvieratká. Tvorivá a príjemná atmosféra detí a žiakov zblížila a odstránila prvotné jazykové bariéry.

Spolupráca bola obojstranne prospešná a zblížila detí, žiakov aj pedagógov.

Fotky:

Príjemne strávené dopoludnie v materskej škole.