Vo štvrtok 4. mája sa žiaci 1. stupňa ZŠ so sluchovým postihnutím a žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ s narušenou komunikačnou schopnosťou zúčastnili divadelného predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktoré sa konalo v Dvorane Starého evanjelického kolégia. Táto známa rozprávka bola stvárnená českými bábkohercami. Netradične sa odohrávala na komediantskom voze, ktorý sa raz stal kráľovskou komnatou, inokedy čiernym lesom a nakoniec aj chalúpkou so siedmymi postieľkami. Pri predstavení plnom piesní, humoru, láskavosti a dobra, ktoré aj smrť prekoná, sa smiala celá sála. Rozprávka deti zaujala a veľmi sa im páčila.

Ďakujeme za finančný príspevok od Občianskeho združenia Priatelia sluchovo postihnutých detí.

Fotky: https://goo.gl/photos/svHqFYMyL5ZSTUue7

Bábkové divadlo – Snehulienka a sedem trpaslíkov