Informujeme Vás že CŠPP sa prijímajú objednávky na vyšetrenia: pondelok – piatok v čase 8.00 – 12.00 hod.

Kontakt si nájdete na stránke: https://spojenaskola.info/cspp/kontakty-cspp/

Dokumenty na stiahnutie (žiadosti) si nájdete na stránke : https://spojenaskola.info/dokumenty/cspp/

Informácie o CŠPP