Foto:

https://goo.gl/photos/ABiABq9hnM8nCqTJA

V dňoch 23. 5. 2016  –  27. 5. 2016  sa žiaci našej školy zúčastnili školy v prírode. Miestom konania bol Penzión Medvedica v Tatranskej Štrbe.

Po minuloročnej skúsenosti sme si vybrali školu v prírode s animačným programom. Je to vhodné z toho dôvodu, aby žiaci boli v kontakte s cudzími osobami, ktoré poznajú danú lokalitu a vedia ju vhodne využiť na rôzne aktivity.

Poskytovaný animačný program bol zameraný na široké spektrum záľub a rôznorodých aktivít detí. Obsahoval športové, talentové, vedomostné, poznávacie, súťažné i zábavné programy (napr. diskotéka so súťažami, športové turnaje, poznávanie okolia, rozlúčkový večierok). Program zabezpečujú profesionálni animátori Cestovnej kancelárie MV Tour, ktorí sa tejto činnosti venujú celoročne a sú na to vhodne vyškolení.

Animačný program „Z každého rožku trošku“ je podľa CK tradičná a časom overená klasika.  Je to program zameraný na široké spektrum záľub a rôznorodých aktivít detí. Obsahoval športové, talentové, vedomostné, poznávacie, súťažné i zábavné programy. Žiaci boli rozdelení do skupín, v ktorých súťažili počas celého pobytu a zbierali osobné body a zároveň aj body pre skupinu.

Príroda je v tejto lokalite nádherná a počasie prialo aktivitám, ktoré sme mali naplánované. Školy v prírode sa  zúčastnilo 37 žiakov našej školy od prvého ročníka po štvrtý ročník z organizačných zložiek ŠZŠ pre žiakov s NKS, ZŠ pre žiakov s NKS a ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím a 7 zamestnancov školy (6 pedagogických zamestnancov a zdravotníčka).

Namiesto vyučovania sme spoznávali prírodu a blízke lokality vo Vysokých Tatrách – Štrbské pleso a Važeckú jaskyňu. Zástupcovia cestovej kancelárie boli neustále prítomní, počas konania programu, aj ako sprievod na výlety. Aktivity počas dňa prebiehali v prírodnom prostredí a v areály penziónu, večerný program v spoločenskej miestnosti ubytovacieho zariadenia.

Škola v prírode – Tatranská Štrba