Dňa 19. 2. 2016 náš kolega p. Martin Humeňanský mal prednášku so žiakmi v ZŠ v Kútoch ( je na konci západného Slovenska). Zúčastnili sa jej žiaci 7.A a 7.B triedy. Prednášal o Nepočujúcich, o komunikačnom systéme – posunkový jazyk aj o našom škole. Prednáška trvala 35 minút. Deti ich zaujali. Na konci prednášky deti potlieskali „potleskom nepočujúcich“ (potlesk – namiesto tlieskania sa používa kmitanie rukami hore nad hlavou, keďže tlieskanie nepočujúci nepočujú, ale počujú „očami“, vidia kmitanie rukami.)

 

kuty1   kuty

zdroj: http://zskuty.edupage.org/news/#594

Prednáška o Nepočujúcich v ZŠ v Kútoch