2. 04. 2015 deti MŠ oslávil sviatok Zeme v krásnom prostredí areálu školy. Na jednotlivých stanovištiach  plnili rôzne úlohy: hádali hádanky o vesmíre, triedili odpad podľa druhu do farebných nádob, chytali ryby „v rieke“, ktorú najprv vyčistili od odpadkov. Na záver si pozreli výstavku  výrobkov urobených z odpadového materiálu.
Učiteľky z MŠ
Video:
Deň Zeme